Zelfmanagement Oedeem ‘Blijf lymfoedeem de baas ‘

Aanmelden voor de zelfmanagementcursus ‘Blijf Lymfoedeem de Baas’, verloopt via uw OOFU-fysiotherapeut of via info@oofu.nl. Na aanmelding neemt OOFU tijdig contact met u op en ontvangt u alle benodigde informatie.

Neem contact op

Kosten en vergoeding:
De zelfmanagementcursus zal per bijeenkomst gedeclareerd worden als een oedeembehandeling (in totaal dus 4x). Sommige zorgverzekaars vergoeden deze zelfmanagementcursus. Blijf lymfoedeem de baas: Informeer bij uw (OOFU)fysiotherapeut wat dit voor u betekent wat betreft de eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Doel van zelfmanagement

De patiënt met oedeemklachten leert zelf actief meehelpen aan de behandeling, om lymfoedeem te voorkomen of verergering tegen te gaan. Zelfmanagement is geintegreerd in de behandeling die onze therapeuten geven. Daarnaast bieden wij patiënten cursussen aan.

Patiënten met beginnend/gering lymfoedeem aan de arm na bijv na mammacarcinoom, en/of patiënten met lymfoedeem aan de arm die reeds intensief behandeld zijn met oedeemtherapie en in de afbouwfase komen, krijgen tijdens de behandelingen informatie over het aspect zelfzorg. 

Patiënten met beginnend/gering lymfoedeem aan de benen, dikwijls als gevolg van aangeboren lymfafvloedstoornis en/of veroorzaakt door wondroos, en/of patiënten met lymfoedeem aan de benen die reeds intensief behandeld zijn met oedeemtherapie en in de afbouwfase komen. Ook zij krijgen informatie over zelfzorg.

Zelfmanagement is belangrijk omdat door een eigen actieve inbreng in de behandeling lymfoedeem beter wordt behandeld en men langer zelfstandig blijft.

Wilt u meer weten over zelfzorg en zelfmanagement? Kijk dan ook eens op www.lymfoedeem.nl

 

Inhoud

Patiënten krijgen ook tijdens de behandelingen op de persoon toegesneden informatie over:

  • Algemene informatie lymfoedeem
  • Wat kan ik zelf doen aan…
  • Preventie lymfoedeem en informatie
  • Belasting/belastbaarheid eigen lichaam ontdekken en verbeteren
  • Advies therapeutische en elastische kousen
  • Zelfmassage
  • Ademhalingsoefeningen
  • Lotgenoten contact
  • Verbeteren van kwaliteit van leven

Meer informatie over zelfmanagement?

Neem contact op