Oedeemfysiotherapie/oncologiefysiotherapie:

OOFU heeft met álle zorgverzekeraars voor 2024 een contract.

Mocht op een zorgverzekeraars-website staan dat we geen contract hebben voor ‘oedeemtherapie’: maak je geen zorgen: we zijn gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. ‘Oedeemfysiotherapie’ valt onder ‘fysiotherapie‘. Dus als je een aanvullende verzekering hebt voor ‘fysiotherapie’, dan wordt ‘oedeemfysiotherapie’ ook vergoed voor dat aantal behandelingen. De vergoeding voor oedeem- en oncologiefysiotherapie door de zorgverzekeraar is beperkt. Een chronische aandoening is niet hetzelfde als een chronische vergoeding. Vraag ons naar de vergoeding voor jouw situatie.

Verzekerden, met een aandoening die op de lijst met chronische ziekten, ‘ lijst Borst’ staat, moeten de 1e t/m de 20e behandeling uit de aanvullende verzekering betalen, en krijgen vanaf de 21e behandeling de overige behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Dit geldt meestal voor een bepaalde duur, die door de zorgverzekeraar wordt bepaald.

Neem contact op

Als de aandoening niet op deze lijst voorkomt, zullen alle behandelingen uit de aanvullende verzekering moeten worden betaald. Als de verzekerde geen aanvullende verzekering heeft of de aanvullende verzekering al voor andere fysiotherapeutische behandelingen is gebruikt, moeten verzekerden de kosten zelf betalen. Dan geldt een eigen, hoger, OOFU-tarief. Voor oncologie is een verwijzing van een specialist nodig. Bij oedeemklachten kan de verwijzing van een specialist of een huisarts zijn. Daarop staat de diagnose (oorzaak) en de voorgeschreven therapie die verlangd wordt van de fysiotherapeut. 
Mocht je twijfelen of de kosten voor je behandeling worden vergoed, neem dan altijd zelf contact op met OOFU. Je komt dan niet voor onverwachte kosten te staan.

Therapeutisch elastische kousen:

Men kan aanspraak maken op vergoeding van 2 paar therapeutisch elastische kousen per jaar, mits een verwijzing van de arts met diagnose en hulpvraag voldoende is ingevuld. We helpen je graag als je twijfelt over de verwijzing.

Zwachtels en compressiemateriaal:

Deze worden op verwijzing van de arts, (beperkt) door de zorgverzekeraar vergoed.

Lymftape:

Deze wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
  behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. 
  Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen
  dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt
  verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
  ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook
  wettelijke rente worden gevorderd.
 4. OOFU heeft met alle zorgverzekeraars een contract en houdt zich daarbinnen aan de vastgelegde tarieven. Indien uw zorgverzekeraar niet vergoedt omdat uw aanvullende verzekering niet toereikend is, wordt echter een rekening op basis van eigen, hoger, OOFU-tarief opgemaakt.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan
  ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Meer informatie over vergoedingen?

Neem nu contact op