Oedeem, ophoping van lymfevocht, wordt veroorzaakt door een verstoring van de lymfeafvoer, die kan ontstaan door een operatie, een lymfkliertoilet of door een andere beschadiging van het lymfestelsel. 

Er zijn verschillende soorten oedeem. De meest voorkomende soorten zijn ‘lymfoedeem’, ‘veneus oedeem’, en ‘primair oedeem’. Daarnaast bestaat ook ‘lipoedeem’. Deze aandoening vraagt specifieke behandeling, die ook tot de expertise van OOFU behoort. Voor meer informatie over oedeem, zie: www.lymfoedeem.nl

Neem contact op

De oedeemfysiotherapeut maakt gebruik van verschillende gespecialiseerde technieken om het oedeem te behandelen. Dat kan zijn:

  • manuele lymfedrainage
  • compressietherapie
  • de Lymftouch
  • fascia-technieken
  • aanmeten van specifieke Therapeutisch Elastische Kousen (steunkousen)
  • lymftaping
  • gerichte oefeningen om het lichaam in conditie te krijgen en lymfeafvoer te verbeteren
  • Trainings Oedeem Protocol om het lichaam in kracht, conditie en lymfeafvoer op gezond   niveau te krijgen en te houden. Voor lymfoedeem en voor lipoedeem.
  • de oedeemfysiotherapeut als coach om de patiënt zoveel mogelijk zelfredzaam te maken.

Manuele lymfedrainage:

Specifieke zachte massagetechniek om het lymfesysteem te activeren. Lymfeklieren (of –knopen) worden gestimuleerd en lymfebanen worden ondersteund in hun werking om lymfe af te voeren. 
klik hier voor vergoedingen oedeemfysiotherapie

Compressietherapie:

Met bandageren (of zwachtelen) proberen we het oedeemvolume te verminderen. 
Klik hier voor vergoeding zwachtels

Steunkousen:

Als het oedeem zodanig verminderd is of nihil is waardoor een acceptabele omvang is bereikt, kunnen we een Therapeutisch Elastische Kous aanmeten. Dit kan op maat worden gemaakt, of als confectiemaat worden aangeboden.
Klik hier voor vergoeding steunkousen

Lymftaping:

Met in lengte rekbare stroken tape wordt het lymfesysteem ondersteund in de afvoer. Het kan meerdere dagen blijven zitten en alle bewegingen blijven mogelijk. 
Klik hier voor vergoeding lymftape

Oefentherapie en conditietraining:

Om in conditie te komen en te blijven, en het oedeemvolume te verminderen en minimaal te houden, bieden we een training op maat. We begeleiden en coachen individueel of in groepen, al naar gelang de wensen en mogelijkheden. Voor meer informatie over oedeemfysiotherapie: zie www.nvfl.nl
Klik hier voor vergoedingen oefentherapie en conditietraining

Lipoedeem:

Lipoedeem is eigenlijk geen oedeem. Lipoedeem is een chronische aandoening die voornamelijk bij vrouwen voorkomt en rond de puberteit begint (hormonale verandering). Lipoedeem komt altijd symmetrisch voor (links en rechts), vooral op de heupen en de benen. Opvallend hierbij is dat de voeten slank blijven. 
De oorzaak van lipoedeem is nog onduidelijk. De vetcellen blijken vergroot en het aantal vetcellen in het weefsel is te groot. Hierdoor kan druk ontstaan op de bloed- en lymfevaten, waardoor in de loop der tijd een combinatie kan ontstaan van lipoedeem en lymfoedeem: ook wel lymfo-lipoedeem genoemd. 

Vaak worden klachten gezien zoals vermoeidheid (van de benen), pijn bij aanraking van de huid, spierkrachtsvermindering en snelle overbelasting. Daarnaast spelen veranderd zelfbeeld en verminderd zelfvertrouwen ook een rol. Deze klachten kunnen het dagelijks leven behoorlijk belemmeren.

Wat biedt OOFU bij Lipoedeem?

We geven uitleg over de aandoening, brengen samen met de patiënt de problematiek in kaart en stellen een behandelplan op. Zelfmanagement rondom de klachten is hierin een belangrijk onderdeel.

Daarnaast biedt OOFU begeleiding bij de uitvoer en opbouw van een trainingsprogramma bij lipoedeem om de spierkracht en het spieruithoudingsvermogen van de benen (en eventueel van de armen) te optimaliseren en te onderhouden. Zonodig zorgt OOFU voor goede compressie door het aanmeten van therapeutische elastische kousen. 

Meer informatie over lipoedeem?

Neem contact op