Uw zorgverzekeraar verplicht ons om in de loop van het behandeltraject een patiënttevredenheidsenquête naar de patiënt te sturen. Hierin komen wij anoniem te weten wat de patiënten van onze praktijk vinden en wat eventueel beter kan zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. De zorgverzekeraar verplicht een minimale uitzet van deze enquête van 80 % en biedt ons op basis hiervan wel of geen nieuw contract aan voor het volgend kalenderjaar...Mogen wij uw toestemming om u t.z.t. een enquête toe te laten sturen door een externe partij Qualiview? U bent vrij om hem al dan niet in te vullen.